"Ik zal met de geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen."
1 Kor. XIV : 15
Op deze pagina zijn oude melodieën te beluisteren van de bundel Geestelijke Liederen van voor 1979, en die dus niet meer in de bundel van 1979 staan, maar nog wel bij vele (met name ouderen) bekend zijn (voor mij waren de meesten onbekend). Overigens heb ik wel de teksten van editie 1979 gebruikt en niet het oudere Nederlands uit de 6e druk (vermeerde uitgave) van editie van 1928, waarop ik mij gebaseerd heb. Deze bundel bevat 165 4-stemmige liederen (eindigend met 'Stil ons innig zielsverlangen'). Wat de reden was voor het verwijderen van deze melodieën en de gemaakte keuze voor een andere is mij (Gertim) niet bekend en daar kan men alleen maar naar raden. Misschien vond men de melodie te moeilijk of te verwarrend in samenhang met andere liederen of uiteindelijk niet mooi genoeg. Hoe dan ook, er zitten prachtige melodieën tussen, die, hoewel wellicht wat ingewikkelder, tegenwoordig juist weer gemakkelijker gezongen zouden kunnen worden, zeker met hulp van technische middelen, zoals deze.
Oude melodieën (gebaseerd op zesde druk 1928)
Nr. Lied Klikplaatje
20. Uw liefde, o Heer, is zonder perk
21. Ere wordt in Gods gemeente
36. O man van smart dat ieder voor U kniel
41. Rust, mijn ziel
47. Dank, aanbidding, lof en ere
55. Uw dis, o Heer, geeft ons van uwe trouw de panden
68. Jezus bidt nu voor de zijnen
69. Lieflijk is’t bij U te wonen
82. Uw gemeente heft het hart
96. Heer richt onze harten
100. Nee niet lang meer, zaal’ge woorden
103. U, Jezus, prijzen wij tezaam
107. U bent voor ’t aangezicht van God voor ons verschenen
112. Hoofd omhoog, de Heer zal komen
119. Een woestijn, die niets kan geven
127. O, daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien
134. Hier beneên is 't niet te vinden
135. O Lam van God, als kind kwaamt Gij op aarde
144. Jezus is alleen mijn schat
147. Hoe zal ’t ons zijn, wanneer wij opgenomen
158. O, Lam van God, wie kan verkonden
165. Stil ons innig zielsverlangen

Voor vragen en/of opmerkingen.Email naar:
gertim . alberda @ gmail . com
(maar dan aan elkaar vast)