De liederen uit de bundel Geestelijke Liederen (GL) klinken behoorlijk 'Bach-achtig' (Bachiaans). Als bewijs daarvoor treft u hieronder een aantal liederen uit de Bundel (1979, 236 liederen), waarvan de melodie in ieder geval ook van Bach bekend is (het overgrote merendeel van deze melodieën bestonden trouwens al voor Bach en waren bij bijna iedereen bekend in die tijd!; zeer herkenbaar dus). Eerst (links) staan de liednr's genoemd uit de Bundel Geestelijke liederen, met de titel van het eerstgenoemde nummer en dan vervolgens (rechts van de pijl) het koraal van Bach, met het BWV nummer (BWV=Bach Werke Verzeichnis). Via de hyperlinks kunt u zowel de GL liederen als de koralen beluisteren en deze zo met elkaar vergelijken. Via 'pijltje terug' (in het browser-menu; links bovenaan) keert u dan steeds weer terug naar deze pagina.

4 /75/184/232."Waar is een God aan U gelijk" → ""Was Gott tut, das ist wohlgetan", BWV 250
17 /51/77."U wilt tot 't eind der dagen" → "Christus, der ist mein leben / Mit Freud fahr ich von dannen", BWV 281
20. "Uw liefde, o Heer is zonder perk" → "Für deinen Thron tret' ich hiermit", BWV 327
31 /78. "U, des Vaders eeuw'ge Zoon" → "Jesus, meine Zuversicht", BWV 365
46 /105. "U Jezus, zij de lof" → "Nun danket alle Gott", BWV 386
59 /126. "Uw aangezicht geeft vreugde en licht" → "Ach Gott und Herr", BWV 255
72 /99/113. "Zou ik U, o God, niet zingen" → "Sollt' ich meinem Gott nicht singen", BWV 413
73 /110. "Jezus, trouwe herder" → "Jesu, meine Freude", BWV 358
92. "Dank, Jezus, dank! Met wat genâ" → "Es ist gewisslich an der Zeit, BWV 307 / Wie schön leuchtet der Morgenstern", BWV 436
104 Gij, Here, hoort al onze beden" → /222. "Wer nur den lieben Gott läßt walten", BWV 434
111 /148. "Triomf, als priesters naad'ren wij" → "Ich dank dir schon durch deine Sohn", BWV 349
116. "Leer ons, Vader, U verbeiden" → "Lass, o Herr, dein Ohr sich neigen", BWV 372
119. "Een woestijn, die niets kan geven" → "Alles ist an Gottes Segen", BWV 263
126. "Ik rust in God, en heb mijn lot" → "Ach Gott und Herr", BWV 48.3
137. "Heer Jezus, dierbaar Lam van God" → "O Ewigkeit, du Donnerwort", BWV 397
143. "Wie is U gelijk, Jezus mild en rijk" → "Seelen-Bräutigam", BWV 409
144. "Jezus is alleen mijn schat" → "Liebster Jesu, wir sind hier", BWV 373
156. "Wij treden samen nader voor uwe troon, o Vader" → "Nun ruhen alle Wälder/O Welt ich muß dich lassen", BWV 392
181. "O Lam van God, onschuldig" → "O Lamm Gottes unschuldig", BWV 401
183. "O Lam, voor onze zonden" → "Valet will ich dir geben", BWV 415
184. "Wij komen voor uw aangezicht" → "Was Gott tut, das ist wohlgetan", BWV 144.3
189. "U, o God, zag voor de tijden" → "Wohl mir, daß ich Jesum habe", BWV 147.4 / Werde munter, mein Gemüte", BWV 55.5
202. "Uzelf wilt ons vergaad'ren" → "Herzlich tut mich Verlangen/Befiehl du deine Wege", BWV 271 / Mattheus-Passion, BWV 244.44